تمامی محصولات برند کاشی اقبال لعابدار میباشند وجود لعاب باعث میگردد مقاومت در برابر لکه پذیری محصولات افزایش یابد (جرم نمیگیرد) و لکه های نرمال براحتی با آب و مواد شوینده معمولی تمیز گردد .

اکثر محصولات دیواری کاشی اقبال دو پخت بوده و جذب آب بدنه زیادی دارد لذا زیاد بودن جذب آب به همراه پائین بودن استحکام باعث میگردد محصولات دو پخت قابل استفاده در کف نباشند. محصولات تک پخت با جذب آب زیر 6 درصد قابلیت استفاده در کف را دارند.

برای نصب محصولات پرسلانی این شرکت باید از چسبهای مخصوص اینکار استفاده نمود .

محصولاتی که پس از تولید ، با دستگاه و ابزارهای ساینده لبه آنها تراشیده شده و ابعاد نهایی آنها یکنواخت میگردد اصطلاحاً کاشی رکتیفاید شده گویند اینکار باعث میگردد تمامی محصولات ابعاد یکنواختی داشته و بعد از چیدمان با فاصله درز یکنواخت کار شده و سطح منظمی را ایجاد نماید